Informatieavond omwonenden ontwikkeling 17 woningen Kneppelhoutstraat

Op 13 november 2020 is voor omwonenden van de planontwikkeling aan de Kneppelhoutstraat in Eindhoven een informatieavond gehouden. De informatieavond werd gehouden in Zalen centrum Eindhoven. Architect Dennis Villanueva heeft tijdens deze avond een presentatie gegeven over de plannen om bestaande woningen en achterliggende garageboxen te slopen en te vervangen door 17 nieuwbouw appartementen en woningen. Aan de Kneppelhoutstraat komt een hoofdvolume met appartementen, met op het achterterrein een groene uitnodigende binnentuin met kleine woningen.

Na intensief overleg met intake van gemeente Eindhoven is de gemeente akkoord om de ontwikkelingsplannen verder uit te werken tot een omgevingsvergunning aanvraag. De ontwikkeling sluit goed aan bij de toekomst visie van de gemeente en draagt bij aan het nijpende woningtekort.